Disclaimer

Pyrin blogin toiminnassa riippumattomuuteen ja kaikki tässä blogissa esiintyvät asiat edustavat minun henkilökohtaisia mielipiteitäni. Siksi haluan olla mahdollisimman avoin kaikenlaiseen yhteistyöhön/mainontaan liittyen. Tällä sivulla olen avannut tarkemmin affiliate-yhteistyötä sekä sijoittamista käsittelevien kirjoitusten vastuunrajoitusta.

Affiliate-toiminta

Teen affiliate-yhteistyötä joidenkin tässä blogissa mainittujen yritysten kanssa. Se tarkoittaa sitä, että blogin sivuilla ja artikkeleissa on teksti - ja kuvalinkkejä. Tällöin saan pienen komission siitä, kun joku ostaa tuotteen tai rekisteröityy palvelun asiakkaaksi kyseisen linkin kautta. Tuotteen ostaminen tai palveluun rekisteröityminen tällaisen affiliate-linkin kautta ei missään tilanteessa kustanna sinulle mitään ylimääräistä. Affiliate-linkeistä on myös erikseen maininta aina jokaisen artikkelin yhteydessä, johon affiliate-linkkejä tulen laittamaan.

En suosittele tässä blogissa mitään tuotetta/palvelua ainoastaan tuon pienen komission takia. Suosittelen vain sellaisia tuotteita/palveluita, joista minulla itselläni on positiivisia kokemuksia ja joiden koen hyödyttävän myös sinua. Jokainen lukija tekee kuitenkin kaikki ostopäätökset itse. Toivon, ettet koskaan käyttäisi aikaa tai rahaa sellaiseen tuotteeseen/palveluun, jonka et koe hyödyttävän sinua tai auttavan sinua saavuttamaan tavoitteitasi.

Jos sinulla on jotain kysyttävää affiliate-toimintaani liittyen, niin vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin.

Sijoittamista käsittelevien kirjoitusten vastuunrajoitus

Vaikka puhun paljon myös sijoittamisesta, niin haluan muistuttaa, ettei blogissa esiintyvää aineistoa tule millään tavalla tulkita arvopaperimarkkinalain tarkoittamiksi sijoitussuosituksiksi tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Tässä blogissa kerron, miten itse sijoitan tai mikä on minun mielestäni järkevä tapa sijoittaa. Jokainen lukija tekee kuitenkin sijoituspäätöksensä itse. Blogi ei sisällä minkäänlaisia osto-tai myyntisuosituksia. Varsinainen sijoitusneuvonta, jota tämä blogi ei sisällä, on luvanvaraista toimintaa.

Kaikki tämän blogin sisältämä informaatio liittyen sijoittamiseen, talouteen ja pörssiyritysten taloudellisiin asioihin edustaa minun henkilökohtaisia mielipiteitä ja ajatuksia. Tämä informaatio on minun tai blogin ulkopuolisten tahojen tuottamaa. Vaikka pyrin aina mahdollisimman totuudenmukaiseen tietoon, niin en silti ole missään oikeudellisessa vastuussa tuottamani informaation oikeellisuudesta. Lukijan ei siis tule automaattisesti tulkita mitään tämän blogin tietoja oikeiksi. Jos havaitset virheellistä tietoa, niin mielelläni otan palautetta asiasta vastaan ja korjaan virheen.

En myöskään ole vastuussa blogiin liitettyjen tai siinä viitattujen ulkopuolisten tahojen tuottaman informaation oikeellisuudesta. Näin ollen en ole millään tavalla vastuussa tässä blogissa esiintyvän informaation ja aineiston hyödyntämisen seuraamuksista sijoitustoiminnassa tai missään muussakaan toiminnassa, joka voi vaikuttaa yksilön turvallisuuteen taloudellisesti, henkisesti tai fyysisesti. En näin ollen vastaa missään tilanteessa aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta taikka saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, joka blogin tietoja hyödyntävälle tai kolmannelle taholle aiheutuu suoraan tai välillisesti blogin sisällön johdosta.

Kehotan edelleen kaikkia lukijoita suhtautumaan blogissa esiintyvään aineistoon kriittisesti ja ymmärtämään, että blogin kirjoittaja ei välttämättä käsittele asioita objektiivisesti, vaan omien mielipiteidensä, arvojensa ja näkemystensä perusteella. Lukijan tulee ymmärtää, että blogissa esiintyvä tieto voi olla virheellistä.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo tai tuotto voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.